Базов клас апарати PhonakМодел
Baseo Q10-SP

Задушен програмируем - цифров слухов апарат , три канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Възможност за настройка на 3 програми. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Размер на батерията № 13.

Модел
Baseo Q15-UP

Задушен програмируем - цифров слухов апарат, четири канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. При този модел са налични функция за повдигане на басовите честоти и система за съхраняване информацията за ползване на слуховия апарат. Подходящ е за тежка и дълбока слухова загуба. Възможност за настройка на 4 програми, които са ръчно контролируеми. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Размер на батерията № 675.


Основен клас апарати Phonak


Модел
Audeo V30

Задушен цифров слухов апарат с изнесен говорител в канала, осем канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. При този модел са налични система, която прави високочестотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, система за лечение на Тинитус. Предлага се във вариант RIC, според степента на слухова увреда. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Възможност за настройка на 4 програми, 2 от които са ръчно контролируеми, а другите 2-стрийминг. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 14 вида. Съвместимост с аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Naida V30 BTE

Задушен цифров - програмируем слухов апарат, осем канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. При този модел са налични система, която прави високочестотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант BTE /SP, UP/ и RIC, според степента на слухова увреда. Подходящ е за тежка до дълбока слухова загуба. Изключително високо ниво на издръжливост на корпуса на прахови частици и запрашеност. Възможност за настройка на 4 програми, 2 от които са ръчно контролируеми, а другите 2-стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложенстарт и стартова мелодия. Съвместимост с безжични аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Bolero V30

Задушен цифров - програмируем слухов апарат, осем-канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. При този модел са налични система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант BTE /SP, UP/ и RIC ,според степента на слухова увреда. Подходящ е от средна до тежка слухова загуба. Изключително високо ниво на издръжливост на корпуса на прахови частици и влага. Възможност за настройка на 4 програми, 2 от които са ръчно контролируеми, а другите 2-стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Съвместимост с безжични аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Audeo B30 RIC

Задушен цифров слухов апарат, осем канален - ново поколение със система за автоматично разпознаване на акустичната среда. При този модел са налични система за подтискане и лечение на Тинитус, система, която прави високо-честотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант RIC, според степента на слухова увреда. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Възможност за настройка на 4 програми, 2 от които са ръчно контролируеми, а другите 2-стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Съвместимост с аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Virto V30

Вътреканален слухов апарат, осем канален базиран върху технологията AutoSense OS, която разпознава в каква среда се намира ползвателя и автоматично променя настройката. При модел Virto V30 системата разпознава автоматично две акустични среди и има възможност за настройка на още две, които подлежат на ръчна смяна. Отново за този клас апарати са налични системи за отблъскване на околния шум и микрофония , за фокусиране на гласовете с цел по-добро разбиране в шумни среди и система правеща високочестотните звуци по-разбираеми. Има възможност за поръчка в няколко варианта, според степента на слухова увреда и потребностите на ползвателя.


Модел
Naida B30

Подобреният вариант на модел Naida V30, със същите функции изградени върху усъвършенстваната система на Phonak – Belong.


Модел
Virto B30

Вътреканален слухов апарат, осем канален базиран върху новата усъвършенствана технология на Phonak - Belong, която разпознава в каква среда се намира ползвателя и автоматично променя настройката. При модел Virto B30 системата разпознава автоматично две акустични среди и има възможност за настройка на още две, които подлежат на ръчна смяна от ползвателя. Отново за този клас апарати са налични системи за отблъскване на околния шум и микрофония , за фокусиране на гласовете с цел по-добро разбиране в шумни среди и система правеща високочестотните звуци по-разбираеми. Има възможност за поръчка в няколко варианта, според степента на слухова увреда и потребностите на ползвателя.


Модел
Vitus и Vitus+

Задушен слухов апарат от ново поколение, четири и шест канален със система за отблъскване на околния шум и микрофония, два микрофона, възможност за настройка на допълнителни програми. Модела е наличен в няколко варианта, според слуховата увреда – М, P, UP.


Стандартен клас апарати PhonakМодел
Audeo V50

Задушен цифров слухов апарат с изнесен говорител в канала, дванадесет канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. Базиран върху технология на Phonak – AutoSense OS, която дава свобода на пациента при ползване, като разпознава три акустични среди и променя настройката автоматично. При този модел са налични система, която прави високочестотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, система за лечение на Тинитус. Предлага се във вариант RIC, според степента на слухова увреда. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Възможност за настройка на 6 програми, 3 от които са ръчно контролируеми, а другите 3-стрийминг. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 14 вида. Съвместимост с аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Bolero V50

Задушен слухов апарат, дванадесет канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. Базиран върху технология на Phonak – AutoSense OS, която дава свобода на ползвателя, като благодарение на нея апарата разпознава три акустични среди и самостоятелно променя настройката. При този модел са налични система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант M, P и SP ,според степента на слухова увреда. Подходящ е от средна до тежка слухова загуба. Изключително високо ниво на издръжливост на корпуса на прахови частици и влага. Възможност за настройка на 6 програми, 3 от които са ръчно контролируеми, а другите 3 - стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Съвместимост с безжични аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Naida V50 BTE

Задушен цифров - програмируем слухов апарат, дванадесет канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. Базиран върху технология на Phonak – AutoSense OS, която дава свобода на ползвателя, като благодарение на нея апарата разпознава три акустични среди и самостоятелно променя настройката. При този модел са налични система, която прави високочестотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант BTE /SP, UP/, според степента на слухова увреда. Подходящ е за тежка до дълбока слухова загуба. Изключително високо ниво на издръжливост на корпуса на прахови частици и запрашеност. Възможност за настройка на 6 програми, 3 от които са ръчно контролируеми, а другите 3-стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложенстарт и стартова мелодия. Съвместимост с безжични аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Audeo B50 RIC

Слухов апарат с изнесен говорител в канала, дванадесет канален - ново поколение със система за автоматично разпознаване на акустичната среда, базиран върху нова технология на Phonak - Belong. При този модел са налични система за подтискане и лечение на Тинитус, система, която прави високо-честотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант RIC, според степента на слухова увреда. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Възможност за настройка на 6 програми, 3 от които са ръчно контролируеми, а другите 3-стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Съвместимост с аксесоари. Размер на батерията-според вида.


Модел
Audeo B50 – R

Audeo B50 – R е с функциите на Audeo B50, но презареждащ се. Разполага с иновативна акумулаторна технология, която е интегрирана в слуховите апарати, осигуряваща 24-часово чуване с едно зареждане.


Модел
Virto V50

Вътреканален слухов апарат, дванадесет канален базиран върху технологията на Phonak – AutoSense OS, която разпознава в каква среда се намира ползвателя и автоматично променя настройката. При модел Virto V50 системата разпознава автоматично три акустични среди и има възможност за настройка на още три, които подлежат на ръчна смяна от ползвателя. Отново за този клас апарати са налични системи за отблъскване на околния шум и микрофония , за фокусиране на гласовете с цел по-добро разбиране в шумни среди и система правеща високочестотните звуци по-разбираеми. Има възможност за поръчка в няколко варианта, според степента на слухова увреда и потребностите на ползвателя.


Модел
Virto B50

Вътреканален слухов апарат, дванадесет канален базиран върху новата усъвършенствана технология на Phonak - Belong, която разпознава в каква среда се намира ползвателя и автоматично променя настройката. При модел Virto B50 системата разпознава автоматично три акустични среди и има възможност за настройка на още три, които подлежат на ръчна смяна от ползвателя. Отново за този клас апарати са налични системи за отблъскване на околния шум и микрофония , за фокусиране на гласовете с цел по-добро разбиране в шумни среди и система правеща високочестотните звуци по-разбираеми. Има възможност за поръчка в няколко варианта, според степента на слухова увреда и потребностите на ползвателя.


Модел
Naida B50

Задушен цифров - програмируем слухов апарат, дванадесет канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. Базиран върху усъвършенстваната нова технология на Phonak – Belong, която дава свобода на ползвателя, като благодарение на нея апарата разпознава три акустични среди и самостоятелно променя настройката. При този модел са налични система, която прави високочестотните звуци по-лесни за разбиране, система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас, комфорт на чуване при тиха среда. Предлага се във вариант BTE /SP, UP/, според степента на слухова увреда. Подходящ е за тежка до дълбока слухова загуба. Изключително високо ниво на издръжливост на корпуса на прахови частици и запрашеност. Възможност за настройка на 6 програми, 3 от които са ръчно контролируеми, а другите 3-стрийминг. Индикатор за увеличаване / намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Съвместимост с безжични аксесоари. Размер на батерията - според вида.


Модел
Naida B50-R

Naida B50-R – RIC – презареждащ вариант на Naida B50.


Висок клас апарати PhonakМодел
Audeo V70

Слухов апарат с изнесен говорител в канала, шестнадесет канален базиран върху иновативната платформа Venture на Phonak.

Налични системи:
 • Система за автоматично разпознаване на акустичната среда (AutoSense) и автоматична промяна на настройката. При модел V70 , слуховият апарат разпознава четири акустични среди – тиха среда, говор в шумна среда, комфорт в шумна среда, музика.
 • Система за третиране на Тинитус.
 • Система за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията.
 • Система правеща високочестотните звуци по-лесни за разбиране.
 • Система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас.
 • Система за лесно разбиране на разговор по телефона.

Модел
Virto V70

Вътреканален слухов апарат, шестнадесет канален от висок клас, с възможност за поръчка из между шест модела, според степента на увреждане, индивидуалните потребности на пациента и формата на ушния канал. Безжична свързаност с аксесоари.

Налични системи:
 • Система за автоматично разпознаване на акустичната среда (AutoSense) и автоматична промяна на настройката. При модел V70 , слуховият апарат разпознава четири акустични среди – тиха среда, говор в шумна среда, комфорт в шумна среда, музика.
 • Система за третиране на Тинитус.
 • Система за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията.
 • Система правеща високочестотните звуци по-лесни за разбиране.
 • Система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас.
 • Система за лесно разбиране на разговор по телефона.

Модел
Naida V70

Шестнадесет канален слухов апарат от висок клас, осигуряващ по-добра чуваемост на високочестотните звуци за хората с тежка и дълбока слухова загуба, базиран върху иновативната платформа Venture на Phonak.

Налични системи:
 • Система за автоматично разпознаване на акустичната среда (AutoSense) и автоматична промяна на настройката. При модел V70 , слуховият апарат разпознава четири акустични среди – тиха среда, говор в шумна среда, комфорт в шумна среда, музика.
 • Система за третиране на Тинитус.
 • Система за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията.
 • Система правеща високочестотните звуци по-лесни за разбиране /SoundRecover2/.
 • Система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас.
 • Система за лесно разбиране на разговор по телефона.
 • Усилване на говора с до 5dB повече, когато функцията е активирана /Broadband Booster/.

Предлага се с два варианта – RIC и BTE. Подходящ е от средна до дълбока слухова загуба. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 14 вида. Съвместимост с безжични аксесоари Phonak. Размер на батерията - според вида.


Модел
Naida B70

Разработен върху новата иновативна платформа на Phonak – Belong.


Модел
Naida B70-R – RIC

Презареждащ вариант, осигуряващ чуване през целия ден само с едно зареждане.


Модел
Audeo B70

Шестнадесет канален слухов апарат от най-ново поколение, изграден върху иновативната платформа на Phonak – Belong.

Налични системи:
 • Система за автоматично разпознаване на акустичната среда (AutoSense) и автоматична промяна на настройката. При модел V70 , слуховият апарат разпознава четири акустични среди – тиха среда, говор в шумна среда, комфорт в шумна среда, музика.
 • Система за третиране на Тинитус.
 • Система за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията.
 • Система правеща високочестотните звуци по-лесни за разбиране.
 • Система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас.
 • Система за лесно разбиране на разговор по телефона.

Предлага се във вариант RIC, според степента на слухова увреда. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 14 вида. Съвместимост с безжични аксесоари Phonak. Размер на батерията - според вида.


Модел
Audeo B70-R

Презареждащ се вариант на Audeo B70. Литиево-йонна батерия гарантираща по-бързо зареждане и по-дълго ползване. Ще се насладите на 24 часа чуване с едно зареждане!


Модел
Virto B70

Вътреканален слухов апарат - шестнадесет канален разработен върху новата иновативна платформа на Phonak – Belong, с възможност за поръчка из между шест модела. Избора Ви ще бъде съобразен със степента на увреждане, индивидуалните Ви потребности и формата на ушния канал.

Налични системи:
 • Система за автоматично разпознаване на акустичната среда (AutoSense) и автоматична промяна на настройката. При моделите от серия 70 , слуховият апарат разпознава четири акустични среди – тиха среда, говор в шумна среда, комфорт в шумна среда, музика.
 • Система за третиране на Тинитус.
 • Система за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията.
 • Система правеща високочестотните звуци по-лесни за разбиране.
 • Система фокусираща се върху гласовете на хората пред Вас.
 • Система за лесно разбиране на разговор по телефона.
Безжична свързаност с аксесоари.

Модел
Virto B70-Titanium – Титаниев слухов апарат

Дискретен, здрав и устойчив шестнадесет канален слухов апарат, с 15% по-здрав и по-малък от предшествениците си. Гарантира удовлетвореност за хора, които очакват най-доброто.