Цените на слуховите апарати зависят от няколко основни фактора:


1. Възможности за финна настройка.

Целта при настройката на слухов апарат е кривата на усилването да следва максимално точно кривата на намалението на слуха, т.е. във всяка една честотна зона, апаратът да усилва пропорционално спрямо слуховата загуба. Колкото по-голям е броят на каналите и честотните ленти за настройка на апарата, толкова по-точна и фина е настройката му.

2. Допълнителни системи за подобряване възприятието на звуците и речта.

От изключителна важност за хората с намален слух е, слуховите апарати да имат адаптираща се към звуковата среда, система която да редуцира фоновия шум, за да се даде превес на човешката реч. Високият клас апарати разпознават няколко акустични среди и се самонастройват спрямо тях без да се налага механична корекция от страна на ползвателя. Наличието на система за елиминиране на микрофонията за подобряване на чуваемоста на беззвучните съгласни за третиране на тинитус / шум в ушите/ гарантира високо качество на възприятие на звуците и успешна адаптация на ползвателите в богатия звуков спектър на ежедневието. Безжичната комуникация на апаратите помежду им, както и с телефона, телевизора и всякакви Bluetoth системи също улесняват несравнимо ежедневната комуникация.

Качеството на всички апарати, разбира се, е обвързано с техните цени. Колкото повече от изброените по-горе системи и функции има даден слухов апарат, толкова по–висока е цената му.

Слухови апарати в три класа


Висок клас слухови апарати

Тези слухови апарати са многоканални и безжични и се позиционират в ценови диапазон от 2000 до 5000 лева. Подходящи са за хора, които имат изключително активен начин на живот свързан с постоянна комуникация и смяна на акустичната среда, в която се намират.

Среден клас слухови апарати

Слуховите апарати в този клас са в порядъка между 1000 и 2000 лева и са подходящи за хора, който искат да разграничават ясно човешка реч, да гледат без проблем телевизия, да водят нормално разговор по телефона.

Базов клас слухови апарати

Базовите слухови апарати са в диапазон от 400 лева за двуканални до четири канални и в диапазон от 800 лв. да 1000 лв. за шест и осем канални. При тях липсват адаптивни към различните среди системи, но има възможност за запаметяване на предварително настроени програми (за шумна среда, за театър и телевизия, за разговор по телефона и други) като ползвателят сам избира програма спрямо средата, в която се намира.

ВАЖНО ПРИ ИЗБОР МЕЖДУ СЛУХОВИ АПАРАТИ

Независимо от класа апарати и тяхната цена има период на адаптация, които е индивидуален. Затова хората с намален слух трябва да имат възможност за изпробване, допълнителна консултация и пренастройка от техния слухопротезист. Ефектът от ползването на два слухови апарата е много по–добър, защото осигурява по–добра ориентация, по-успешна комуникация и запазва функцията и на двата слухови анализатора.

Ако искате да видите какви видове слухови апарати предлага Виктория Хелп, моля изберете категория "Слухови апарати" от основното меню на уеб сайта ни.