НОВИ ПРОДУКТИ И ИНОВАЦИИ


PhonakAudéo™ Marvel се фокусира върху това, което очаквате от първокласния слухов апарат - ясен и богат звук.

В съчетание с модерна технология, това е многофункционален слухов апарат, който предава любовта при първия звук.

  • Наслаждавате се на по-добро разбиране на речта в шум при по-малко усилие за слушане.
  • Директна свързаност с вашия смартфон, телевизор и други. Използвате слуховите апарати за разговори по телефона със свободни ръце, наслаждавате се на телевизионни предавания, филми и музика с най-високо качество на звука.
  • Автоматичното разпознаване на потока от реч или музика, осигурява оптимизирано качество на звука.
  • Пълноценно чуване през целия ден, с лесна за използване презареждаща батерия.
  • Персонално обслужване от вашия слухопротезист, благодарение на приложението myPhonak, което ви осигурява достъп до служебния дневник и услугите за обслужване от разстояние.