НОВИ ПРОДУКТИ И ИНОВАЦИИ


Открийте своето късче от рая с моделите на Phonak от серия Paradise.

 • Ненадминато качество на звука - дава възможност за прецизни настройки за различни акустични среди.
 • Персонализирани дигитални решения - дава достъп до функции, които позволяват персонализиране на клиентските потребности.
 • Универсална свързаност - позволява сдвояване на 8 устройства с активиран Bluetooth®, докато 2 могат да бъдат свързани едновременно.
 • Phonak Audéo™ Paradise

  *За информация относно техническите данни на слуховите апарати свържете се с наш консултант на тел.0888041919.

  Phonak Audéo™ Paradise Rechargable

  *За информация относно техническите данни на слуховите апарати свържете се с наш консултант на тел.0888041919.

  Phonak Naída™ Paradise

  *За информация относно техническите данни на слуховите апарати свържете се с наш консултант на тел.0888041919.

  PhonakAudéo™ Marvel се фокусира върху това, което очаквате от първокласния слухов апарат - ясен и богат звук.

  В съчетание с модерна технология, това е многофункционален слухов апарат, който предава любовта при първия звук.

 • Наслаждавате се на по-добро разбиране на речта в шум при по-малко усилие за слушане.
 • Директна свързаност с вашия смартфон, телевизор и други. Използвате слуховите апарати за разговори по телефона със свободни ръце, наслаждавате се на телевизионни предавания, филми и музика с най-високо качество на звука.
 • Автоматичното разпознаване на потока от реч или музика, осигурява оптимизирано качество на звука.
 • Пълноценно чуване през целия ден, с лесна за използване презареждаща батерия.
 • Персонално обслужване от вашия слухопротезист, благодарение на приложението myPhonak, което ви осигурява достъп до служебния дневник и услугите за обслужване от разстояние.