Слуховите апарати под марката „OTICON“ се произвеждат в Дания. Най- общо се класифицират на задушни и вътреканални / програмируеми / висок клас и клас предназначен за деца с увреден слух.

В полагащата се лимитна стойност отпускана от Дирекция „ Социално подпомагане“ може да предложим модела К 50.


НОВИ МОДЕЛИ СЛУХОВИ АПАРАТИ OTICON