Базов клас слухови апарати PhonakМодел
Baseo Q10-SP

Задушен програмируем - цифров слухов апарат , три канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. Подходящ е от лека до тежка слухова загуба. Възможност за настройка на 3 програми. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Размер на батерията № 13.

Модел
Baseo Q15-UP

Задушен програмируем - цифров слухов апарат, четири канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. При този модел са налични функция за повдигане на басовите честоти и система за съхраняване информацията за ползване на слуховия апарат. Подходящ е за тежка и дълбока слухова загуба. Възможност за настройка на 4 програми, които са ръчно контролируеми. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Размер на батерията № 675.

Модел
Vitus BTE – P / UP

Задушен програмируем - цифров слухов апарат, четири канален със системи за подтискане на околния шум и елиминиране на микрофонията. При този модел са налични: Ultra zoom /опция за насочване на микрофона/, Roger compatible /подобряване на разбирането на говор от разстояние или в шумна среда/, Water resistant IP68 /устойчивост на вода и прах/. Подходящ е за средна, тежка и дълбока слухова загуба. Възможност за настройка на 4 програми, които са ръчно контролируеми. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Размер на батерията според мощноста : № 13 и № 675.

Модели
Vitus + - BTE / RIC/ ITE

Програмируеми - цифрови слухови апарати от семейство Vitus +, се предлагат във вид на задушни, с изнесен говорител в канала и вътреканални. Те са шест канални с опции за подтискане на околен шум и микрофония. При тази серия са налични следните функций: Ultra zoom /опция за насочване на микрофона/, Everyday Automatic /автоматично включване на насочен микрофон в шумна среда/, SoundRecover, безжична комуникация между два слухови апарата, Roger compatible /подобряване на разбирането на говор от разстояние или в шумна среда/, Water resistant IP68 /устойчивост на вода и прах/. Различните модели от серията са подходящи за лека, средна, тежка и дълбока слухова загуба. Възможност за настройка на 4 програми, които са ръчно контролируеми. Индикатор за увеличаване/ намаляване и изтощена батерия. Отложен старт и стартова мелодия. Размер на батерията според модела: № 10, №312, №13 и № 675.

Слухови апарати Phonak от основен клас


Модел
Audeo M30

Програмируем - цифров слухов апарат с изнесен говорител в канала, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона,възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 9 вида. Размер на батерията по избор на клиента- №13, №312, №10.

Модел
Audeo М30-Rechargable - презареждащ

Програмируем - цифров слухов апарат с изнесен говорител в канала, презареждащ с литиево-йонна батерия, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона,възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • Roger direct
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Phonak Charger and Case е включен в цената на апарата
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 9 вида.

Модел
Bolero М30 - M

Програмируем - цифров задушен слухов апарат, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона,възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/.Подходящ за лека и средна слухова загуба.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 9 вида

Модел
Bolero М30 - PR - презареждащ

Програмируем - цифров задушен слухов апарат, презареждащ, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона,възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/.Подходящ за лека и средна слухова загуба.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Phonak Charger and Case е включен в цената на апарата
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 9 вида.

Модел
Naida M30

*Слуховите апарати от серията Naida са предназначени за хора с тежка и дълбока слухова загуба Програмируем - цифров задушен слухов апарат, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/. Подходящ за тежка и дълбока слухова загуба.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 9 вида.

Модел
Sky M30 /M & SP/

* Педиатричната серия на Phonak, предназначена за слухопротезиране на деца - Sky. Програмируем - цифров задушен слухов апарат, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/. Подходящ за лека и тежка слухова загуба.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Светлинен индикатор
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 14 вида.

Модел
Sky M30 / P – rechargable / - презареждащ

* Педиатричната серия на Phonak, предназначена за слухопротезиране на деца - Sky. Програмируем - цифров задушен слухов апарат, презареждащ, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/. Подходящ за лека и тежка слухова загуба.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Светлинен индикатор
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 14 вида.

Модел
Virto M30

Задушен слухов апарат от ново поколение, четири и шест канален със система за отблъскване на околния шум и микрофония, два микрофона, възможност за настройка на допълнителни програми. Модела е наличен в няколко варианта, според слуховата увреда – М, P, UP. Програмируем - цифров вътреканален слухов апарат, осем канален, с Bluetooth свързаност с телефона, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 3.0 essential/. Подходящ за лека и средна слухова загуба.

При този модел са налични следните функции:
 • Баланс на околните звуци и фокусиране на речта
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • Tinnitus Balance noise generator
 • Auto Acclimatization
 • Възможност за добавяне на до 3 индивидуални програми
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят на лицевата част измежду 3 вида.

Модел
Audeo P30

* Открийте своето късче от рая с моделите на Phonak от серия Paradise. Програмируем - цифров слухов апарат с изнесен говорител в канала, дванадесет канален, с Bluetooth свързаност с до 2 устройства едновременно, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 4.0 essential/.

При този модел са налични следните функции:
 • Speech in noise - разпознаване на говор в шумна среда
 • Calm situation - тиха среда
 • Media speech + mic
 • Media music + mic
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • RogerDirect
 • Tinnitus Balance
 • Auto Acclimatization
 • Environmental balance
 • Възможност за добавяне на до 4 индивидуални програми
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 8 вида. Размер на батерията - №312.

Модел
Audeo P30 – Rechargable /презареждащ/

Програмируем - цифров слухов апарат с изнесен говорител в канала, дванадесет канален, с Bluetooth свързаност с до 2 устройства едновременно, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 4.0 essential/.

При този модел са налични следните функции:
 • Speech in noise - разпознаване на говор в шумна среда
 • Calm situation - тиха среда
 • Media speech + mic
 • Media music + mic
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • RogerDirect
 • Tinnitus Balance
 • Auto Acclimatization
 • Environmental balance
 • Възможност за добавяне на до 4 индивидуални програми
 • Phonak Charger and Case е включен в цената на апарата
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 8 вида. Литиево-йонна батерия.

Модел
Naida P30 – Rechargable /презареждащ/

* Подходящ за пациенти с тежка слухова загуба! Програмируем - цифров задушен слухов апарат, дванадесет канален, с Bluetooth свързаност с до 2 устройства едновременно, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 4.0 essential/.

При този модел са налични следните функции:
 • Speech in noise - разпознаване на говор в шумна среда
 • Calm situation - тиха среда
 • Media speech + mic
 • Media music + mic
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • RogerDirect
 • Tinnitus Balance
 • Auto Acclimatization
 • Environmental balance
 • Възможност за добавяне на до 4 индивидуални програми
 • Phonak Charger and Case е включен в цената на апарата
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 8 вида. Литиево-йонна батерия.

Модел
Naida P30 – UP

* Подходящ за пациенти с тежка до дълбока слухова загуба! Програмируем - цифров задушен слухов апарат, дванадесет канален, с Bluetooth свързаност с до 2 устройства едновременно, възможност за корекция на чуването чрез приложение на телефона /myPhonak/, автоматично разпознаване на тиха от шумна среда и променяне на настройката /AutoSense OS 4.0 essential/.

При този модел са налични следните функции:
 • Speech in noise - разпознаване на говор в шумна среда
 • Calm situation - тиха среда
 • Media speech + mic
 • Media music + mic
 • SoundRecover2
 • User Preference Tuning
 • Whistle Block
 • Noise Block
 • QuickSync
 • RogerDirect
 • Tinnitus Balance
 • Auto Acclimatization
 • Environmental balance
 • Възможност за добавяне на до 4 индивидуални програми
 • Phonak Charger and Case е включен в цената на апарата
 • Индикатор при свързване с телефона, при входящо обаждане, при корекция в силата на звука, при ниско ниво на батерията. Отложен старт и стартова мелодия. Възможност за избор на цвят измежду 8 вида. Литиево-йонна батерия.

Слухови апарати Phonak от стандартен, висок и премиум клас

Модели от семейство Marvel - /технологични нива 50, 70, 90/

Модел
Audeo Мarvel


Модел
Audeo Мarvel - rechargable - презареждащ


Модел
Naida Мarvel


Модел
Virto Мarvel


Модел
Bolero Мarvel

Характеристики и информация за технологични нива: серия М50, серия М70, серия М90

Модели от семейство Paradise /технологични нива 50, 70, 90/


Модел
Audeo Paradise


Модел
Audeo Paradise – Rechargable - презареждащ


Модел
Naida Paradise – UP


Модел
Naida Paradise – P – rechargable - презареждащ

Характеристики и информация за технологични нива серия P50, серия P70, серия P90