Слухови апарати Rexton се произвеждат като част от Siemens Audiologishe Technik GmbH в Германия.