ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Всяко лице страдащо от намаление на слуха или ограничена подвижност има право да ползва финансова помощ от
Дирекция „Социално подпомагане“ с цел да си закупи слухов апарат или друг вид медицинско изделие/приспособление.

Ще получите информация и съдействие за полагащата ви се финансова помощ, която се отпуска от Дирекция “Социално подпомагане“.


Получаване на финансова помощ за слухов апарат или медицински изделия и помощни средства


В специализираните центрове на Виктория Хелп, ще имате възможност за консултация със специалист – Аудиолог или слухопротезист, които ще направи изследване на слуха и ще препоръча да изпробвате слухови апарати подходящи за вашата слухова загуба.

При необходимост от помощни средства или медицински изделия ще разгледаме случая индивидуално и ще предложим най-добрите решения, според конкретните нужди на лицето с увреждане.


Запитване за индивидуална консултация