ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


АКУМУЛАТОРНИ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ


Акумулаторните инвалидни колички са предназначени за употреба от хора с нарушено общо здравословно състояние и двигателна активност, като са засегнати и функциите на горните крайници, но е запазено общото психическо състояние


Предлагаме различни модели акумулаторни колички и скутери на Германската марка Dietz в различни ценови категории според техническите характеристики на моделите.


Лицата, които се нуждаят от такъв тип помощно средство и отговарят на изискванията за отпускането му, могат да се възползват от финансиране от Агенция „ Социално подпомагане“ в размер на 3019 лева.


Допълнителна информация относно реда за отпускане на целева помощ и съдействие можете да получите във всички офиси на фирмата в цялата страна или чрез контакт с нашите сътрудници.ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ


Предназначени са за ползване от хора с увреждания за разходка навън и транспортиране до лечебно заведение или др. Може да се ползват самостоятелно от лицето, ако състоянието го позволява, както и с помощта на придружител.Количките се предлагат в различни видове според нуждите на ползвателя и асистента му:

  • РИНГОВИ
  • ОЛЕКОТЕНИ
  • АКТИВНИ
  • ТРАНСПОРТНИ

ТОАЛЕТНИ СТОЛОВЕТоалетните столове са предназначени за хора с увреждания или временна нетрудоспособност в следствие на инцидент, злопулука или медицинска намеса довела до невъзможност за самостоятелно обслужване.


Ползват се в домашни или болнични условия, като не са предназначени за транспортиране или разходка навън от тях.


Предлагат се в различни видове, според потребностите на ползвателя:

  • Комбиниран стол за тоалет и баня / със и без колелца за по – лесно придвижване/
  • Стол за баня
  • Стол за тоалет


АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ


Предназначени са за ползване от хора с увреждания, които са неподдвижни- на легло.

Функцията на антидекубиталния дюшек е да облекчи състоянието като позволява на кожата да диша и предотвратява спарване и образуване на декубитоси, подобрява кръвообращението.